Handelsbetingelser

BAC.dk/events - VILKÅR
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra BAC.dk/events. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og BAC.dk/events.

 

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra BAC.dk/events. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra BAC.dk/events, er denne af vejledende art.

 

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på BAC.dk/events overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

 

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra BAC.dk/events, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til BAC.dk/events.

I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform

 

Pris og betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, JCB, VISA, Mastercard, Maestro og VISA Electron. 

OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort.

Alle billetpriser på BAC.dk/events er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter.

Alle priser på BAC.dk/events er inkl. moms.

 

Fortrydelsesret og refundering
I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter. 

 

Aflysning
I tilfælde af aflysning er det op til den enkelte arrangør at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber.

Som billetformidler hæfter BAC.dk/events ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. BAC.dk/events søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummen i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.*

* Dette er dog undtaget, såfremt du har betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard. I disse tilfælde er BAC.dk/events ved aflysning forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail og telefonnummer kontakte Venue Ticket for mere information.

 

Eksterne arrangementer
Visse arrangementer på www.bac.dk er udbudt af eksterne arrangører.

Derfor linker vi i disse tilfælde videre til de pågældende arrangørers webshop, hvor selve købet foretages. Af samme grund er det derfor den enkelte eksterne arrangørs betalingsbetingelser, handelsbetingelser og øvrige betingelser, der er gældende.

 

BAC.dk/events

Tegldal 7

9830 Tårs

bac@bac.dk

Tlf. +45 2217 5676

Indehaver; Bent Anker Christiansen